coaching & training


Welkom

Welkom op de website van Anky Mager Coaching & Training.
Ik begeleid zowel organisaties als particulieren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door persoonlijke coaching, teamcoaching en maatwerkadvisering.
Verder ontwerp en verzorg ik trainingstrajecten op het gebied van effectief communiceren en samenwerken, al dan niet in combinatie met coaching.

Voor meer informatie sta ik u graag persoonlijk te woord via mijn email of telefoon, te vinden onder contact.


Profiel

Begeleiding van (groepen) mensen zit mij inmiddels in het bloed.
Sleutelwoorden vanaf mijn eerste bewuste studiekeuze zijn: linguistiek, drama en ontwikkeling. Het proces van creëren, ontwikkelen en veranderen is een niet aflatende bron van inspiratie voor mij.
Het is dan ook de leidraad in mijn eigen ontwikkelingslijn. Van Nederlands en Theaterwetenschap naar dramatherapie, coach en trainer. De bijbehorende beroepservaring en talrijke bij- en nascholingen heeft mij gevormd tot de coach en trainer die ik nu ben.
Vanuit mijn achtergrond heb ik naast de verbale kant veel aandacht voor de nonverbale aspecten van communicatie.

Ik houd van theoretisch goed doortimmerde cognitieve en interactiemodellen en geloof vooral in ervaringsleren, waarbij de aspecten denken-doen-voelen opnieuw en geïntegreerd aan bod kunnen komen.
Evenzeer ben ik gesteld op heldere organisatie- en teammodellen en geloof ik vooral in de kracht van de mens die ze belichaamt.
Kortom: de mens en zijn performance in zijn context staan centraal voor mij.
De manager, medewerker, het team van mensen maken tenslotte de organisatie.
Het (opnieuw) in lijn brengen van missie, visie en daadwerkelijk functioneren zie ik als uitdaging en kernbezigheid van mijn professionele handelen.
Het feit dat ik zelf langdurig gefunctioneerd heb in verschillende multidisciplinaire teams en (theater)groepen, zie ik hierbij als een voordeel.


Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach de gecoachte op interactieve wijze aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen hierbij ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het proces.

Voor wie is coaching?

Coaching is voor iedereen die zijn niveau van functioneren en welzijn wil verbeteren en gebaat is bij begeleiding bij die ontwikkelingsstap.
Vaak zullen vragen met werk te maken hebben, maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over de overgang naar nieuwe levensstadia.
Het moge duidelijk zijn dat werkgerelateerde vragen ook altijd raken aan de persoon van de gecoachte.
Zijn wensen, verwachtingen, talenten en ambities spelen immers ook een belangrijke rol in het vinden van oplossingen en antwoorden.

Individuele coaching

Een één-op-één-coachingstraject, waarbij het persoonlijke functioneren in de (werk)context centraal staat.

Teamcoaching

Een 'in-company'-traject van een team, waarbij de teamsamenwerking en teameffectiviteit centraal staan.


Training

Wat is training?

Training is het aanleren, verbeteren en veranderen van sociale, cognitieve en psychomotorische vaardigheden.
Het is een oefenproces, gericht op het vergroten van de persoonlijke vermogens die iemand geschikt maken voor een bepaalde taak of functie, ook wel competentiegericht leren genoemd.
Belangrijke aspecten voor het behalen van een trainingseffect zijn motivatie en attitude.
Hier is dan ook de nodige aandacht voor.

Voor wie?

Voor alle teams en afdelingen binnen een organisatie. Welk soort training het meest geschikt is, hangt samen met de vereiste competenties voor de desbetreffende functiegebieden.
Training is noodzakelijk onderhoud voor elke organisatie die haar menselijke kapitaal op waarde schat.
Het belang voor de organisatie is dat medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Als de medewerkers zich ontwikkelen, ontwikkelt het bedrijf zich ook.

Soorten trainingen

 • effectief communiceren
 • agressiehantering en deëscalatie
 • assertiviteit
 • presenteren
 • intervisie
 • verbinding en samenwerken
 • communicatietraining met muziek
  Meer over dit speciale muzikale aanbod en samenwerkingsverband, zie drumsandbarrels


Werkwijze

Werkwijze individuele coaching

Na het eerste telefonische of e-mailcontact vindt er een kennismakingsgesprek plaats.
Hierin wordt de coachingsvraag en de context daarvan verhelderd en maken coach en gecoachte een inschatting van de persoonlijke match.
Als beiden besluiten met elkaar in zee te gaan, wordt een contract opgesteld aan de hand van de gemaakte afspraken.
Een driegesprek met een leidinggevende kan - indien wenselijk - hieraan voorafgaan.

De coachingsgesprekken vinden in principe plaats in de werkruimte van de coach in Amsterdam.
Gedurende het traject zal er tussentijds geëvalueerd worden om de afstemming helder te houden.
Tussentijdse opdrachten maken deel uit van het traject evenals kleine en, wanneer zinvol, grotere rollenspelen tijdens de gesprekken.

Werkwijze teamcoaching

Na een eerste contact met de leidinggevende vindt een trapsgewijze afstemming van vraag en aanbod plaats.
Eerst worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd met de desbetreffende leidinggevende/opdrachtgever. Een (voorlopig) contract wordt opgesteld op basis van de gemaakte inschatting en afspraken.
Tijdens de daadwerkelijke teamcoaching zal het contract besproken en geëffectueerd worden.

Gedurende het traject zal tussentijds geëvalueerd worden met opdrachtgever en team.

Werkwijze trainingstrajecten

Samen met de opdrachtgever wordt de vraag, het gewenste trainingsresultaat en de benodigde competentie-ontwikkeling in kaart gebracht.
Op basis daarvan volgt een voorstel en offerte.

Als uw vraag ook competenties buiten de mijne vereist, zal ik een passend samenwerkingsverband aangaan met collega-bureaus.
Als uw vraag buiten mijn competentiegebied blijkt te liggen, zal ik u zo mogelijk doorverwijzen.